Vzw Vorselaarse Fotovrienden
Kalender  2017
  Januari   Juli
2 Geen vergadering 1 Barbecue
9 Worstenbrooddag 3 Werkvergadering
16 Ledenvergadering 10 Werkvergadering /Imago hamme
20 Bestuursvergadering 17 Werkvergadering
21 Start lessen "Fotografie" 6 weken 10-12 uur 21 Bestuursvergadering
23 Verslag ledenvergadeing. 24 Werkvergadering
30 Werkvergadering 31 Werkvergadering
  Februari   Augustus
6 BRABO binnen 3x3 werken 7 werkvergadering
11 Openbare jury 2de Nationaal salon 14 Werkvergadering 
13 Werkvergadering 18 Bestuursvergadering
17 Bestuursvergadering 21 Werkvergadering
18 Vrije inloop 28 Werkvergadering 
20 Werkvergadering    
27 1ste clubwedstrijd digi 3/kleur 2/zwart-wit 3    
  Maart   September
6 Jury kleurenfoto's door  eigen leden. 4 Werkvergadering
13 Werkvergadering 11 3de clubwedstr. Digi/2 -kleur/3 -zw-wit/3 
17 Bestuursvergadering 15 Bestuursvergadering
18 Vrije inloop:Flitsen 18 Jury 3de clubwedstrijd
20 Werkvergadering 25 Werkvergadering
24 Klaarzetten Nationaal Salon    
25-26 Nationaal salon    
27 Werkvergadering    
  April   Oktober
3 Werkvergadering 1 Mosselwandeling  
10 Werkvergadering  2 werkvergadering
17 2de Paasdag geen werkvergadering 9 werkvergadering
21 Bestuursvergadering 16 Juri salon
22 Vrije inloop thema te bepalen 20 Bestuursvergadering: reeksen binnen
24 Werkvergadering 23 werkvergadering
    30 werkvergadering
  Mei   November
1 Feestdag geen werkvergadering 6 Inkaderen foto's
7 Fietstocht 13 Voorstelling reeksen
8 Werkvergadering 17 Bestuursvergadering
15 Werkvergadering  20 Voorstelling Openingsreeksen
19 Bestuursvergadering 23 Klaarzetten salon
20 Vrije inloop: thema te bepalen 24 Opening 37ste foto & digisalon
22 Werkvergadering 25-26 37ste Foto & digisalon, prijsuitreiking zoektocht
29 Werkvergadering 27 Pekelharingdag
  Juni   December
5 2de Sinksendag geen werkvergadering 4 Werkvergadering 
12 2de Clubwedstr. Digi/3 -kleur/3 -zw-wit/2  11 Werkvergadering 
16 Bestuursvergadering 15 Bestuursvergadering
17 Jaarmarkt, start fotozoektocht 26 geen vergadering
19 Jury zwart-witfoto's door  eigen leden.    
26 Uitslag 2de clubwedstrijd?    
Toogle Left